Ogólne zasady udzielania licencji na materiały redakcyjne Agory SA

A A A
Korzystanie z materiałów redakcyjnych Agory SA bądź dokonywanie ich opracowań wymaga uzyskania zgody Agory SA oraz nabycia licencji.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty wykupienia licencji, która m.in. daje możliwość:

- publikacji na stronach internetowych,

- publikacji w obrębie wewnętrznej sieci intranet,

- zamieszczania artykułu lub jego opracowania w wydawanym przez siebie dzienniku lub czasopiśmie,

- wykorzystania na potrzeby użytku wewnętrznego swojej jednostki organizacyjnej bez naruszania prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.) obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz praw majątkowych Agory SA.Cennik licencji na materiały redakcyjne Agory SA obowiązuje od 1.01.2009 roku.

Opłata licencyjna (okres publikacji min. miesiąc) za każdy artykuł (do 2,5 tys. znaków ze spacjami)/netto*: 250,00 zł*Cena brutto 307,50 zł (w tym 23% VAT)

Agora SA zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny artykułu.W celu wykupienia licencji prosimy o kontakt: licencje@agora.pl

Ogólne zasady udzielania licencji


Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna platforma ODR - interaktywna, wielojęzyczna strona internetowa, stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub internetowych umów o świadczenie usług. Niezależnie od danych kontaktowych podanych dla poszczególnych rodzajów spraw, można się z nami skontaktować pod adresem poczty elektronicznej licencje@agora.pl